Drontermeerdijk

Welkom
Waterschap Zuiderzeeland heet u van harte welkom bij de opening van de versterkte Drontermeerdijk. Op donderdag 29 april 2021 om 15.00 uur is het zover en gaan we live! Via deze pagina kunt u dan meekijken met de opening van de Drontermeerdijk. Waterschap Zuiderzeeland markeert samen met aannemer Boskalis, de opening van de nieuwe N306 op de versterkte Drontermeerdijk. Heemraad Tom Vereijken zal de weg en de dijk feestelijk openen, ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, zal ons via een videoboodschap toespreken.

Programma 29 april 2021 vanaf 15.00 uur
-Ontvangst
-Videoboodschap mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, minister Infrastructuur en Waterstaat
-Maken van de dijk en weg in vogelvlucht
-Interviews met betrokkenen
-Openingshandeling door o.a. Tom Vereijken, heemraad Waterschap Zuiderzeeland
-Beantwoorden van vragen
-Afsluiting

Samenwerken aan een waterveilige en mooie IJsseldelta
In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland startte Boskalis in december 2019 met de voorbereidende werkzaamheden van de tijdelijke weg langs de Drontermeerdijk. Vanaf dat moment veranderde de aanblik van de Drontermeerdijk. De vernieuwde dijk is nu bijna 3 meter hoger dan voorheen, daarmee is de dijk voor de komende 100 jaar veilig. Ook is een nieuwe provinciale weg (de N306) op de dijk aangelegd. Dat is nu gereed, zodat vanaf 29 april na de avondspits het verkeer weer over de dijk gaat rijden en de tijdelijke weg kan worden verwijderd. Dit moment is eerder bereikt dan de originele planning. Een bijzondere mijlpaal.