Mobiliteit Hardenberg: Interactieve deel

Hartelijk dank dat u met ons mee wilt denken om het programma mobiliteit compleet te maken. In het kader van de coronacrisis is het nu niet mogelijk om elkaar te ontmoeten tijdens informatieavonden. Toch willen wij graag gebruik maken van uw kennis en uw standpunten ten opzichte van het programma mobiliteit horen. Wij willen u dan ook vragen om de enquête over het programma volledig in te vullen. De enquête bestaat uit vier blokken, te weten de gemeentelijke ambities, de mobiliteitsnetwerken, de prioriteiten en algemene vragen.