Nedersaksenlijn

Digitale informatiebijeenkomst Nedersaksenlijn

Livestream

Programma
1. Opening

De opening wordt gedaan door de heer Offinga, burgemeester gemeente Hardenberg. Na een inleidende film volgen inspirerende woorden van de heer Te Rietstap, wethouder gemeente Hardenberg.

2. Middengedeelte
In het middengedeelte komt u langs diverse onderwerpen rondom de Nedersaksenlijn. Steeds wordt een inleidende film opgevolgd door een discussie tussen twee gasten.
Als deelnemers hebben wij onder andere:
De heer Berends, directeur Bentheimer Eisenbahn
Mevrouw Hollander, regiodirecteur Arriva Oost Nederland
De heer Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel
De heer Berling, burgemeester van de Duitse stad Nordhorn
De heer Bijl, gedeputeerde provincie Drenthe
Mevrouw Gräper, gedeputeerde provincie Groningen
De heer Nijboer, lid van de Tweede Kamer
De heer Cool, directeur Intergas
Meer toezeggingen zijn nog onderweg!

3. Forumdiscussie
Het laatste deel is de brede forumdiscussie met mevrouw Hollander en de heren Bijl, te Rietstap, Cool. De vragen aan deze discussieronden worden gesteld door mevrouw Mulder, lid van de Tweede Kamer en voorzitter van Commissie Infrastructuur en Waterstaat.