RES Achterhoek

HALLO!

Op woensdagavond 14 oktober 2020 vond de online inwonersbijeenkomst over wind- en zonne-energie in de Achterhoek plaats. De uitzending is hiernaast terug te kijken.

Tijdens de bijeenkomst namen de sprekers inwoners mee in de wereld van de energietransitie, het opwekken van duurzame energie, de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek en inwonersparticipatie. Ook werden er meningen aan de hand van stellingen gepolst en werden kijkersvragen beantwoord.

Helaas was er geen tijd om alle kijkersvragen tijdens de uitzending te beantwoorden. Uiterlijk eind oktober worden alle vragen en antwoorden gepubliceerd op www.res-achterhoek.nl/inwoners, mits ze gaan over de energietransitie, duurzame energie, de RES Achterhoek of inwonersparticipatie op regionaal niveau*. Voor vragen die betrekking hebben op lokaal niveau (bijvoorbeeld over wind- of zonneparken) kun tu terecht bij uw gemeente.

Wilt u het verslag ontvangen van de inwonersbijeenkomst en/of meedenken en meepraten tijdens vervolgsessies? Laat het dan weten via dit formulier.

*Deze inwonersbijeenkomst ging over wind- en zonne-energie in de gehele regio Achterhoek, niet over (voorgenomen) zonneparken en/of windmolens in gemeenten.

Livestream

Bekijk hieronder de livestream!

Meer over de online inwonersbijeenkomst

Deze inwonersbijeenkomst was een initiatief van de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander. Ofwel de partners van de RES Achterhoek.

De Regionale Energiestrategie is een proces waarin een plan wordt gemaakt voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek. Het motto is ‘samen d’ran’. Inwoners, (belangen)organisaties en overige belanghebbenden worden zoveel mogelijk betrokken. Deze eerste (online) bijeenkomst was vooral bedoeld om inwoner meer te vertellen over de energietransitie. Want: wat is dat eigenlijk? Waarom is duurzame energie nodig? Geldt dat ook voor de Achterhoek? Mag ik daar iets van vinden? En wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Tijdens de live-uitzending vertelden diverse sprekers hier meer over, werden meningen gepolst en kijkersvragen beantwoord. De opbrengsten van deze bijeenkomst wordt aangeboden aan de volksvertegenwoordigers: de raadsleden van acht Achterhoekse gemeenten. Zij nemen in het voorjaar van 2021 een besluit over de inhoud van de RES Achterhoek, dus over de inzet van duurzame energie in de regio.

Meer informatie en contact
Kijk op www.res-achterhoek.nl voor algemene informatie en op www.res-achterhoek.nl/inwoners over de inwonersbijeenkomst.

Mailen kan naar: info@resachterhoek.nl