RT79

Bestuurswissel

Geachte Tafelaar,

Vanavond zal, mits het huidige bestuur decharge zal worden verleend, de bestuurswissel plaatvinden.
Het formulier hiernaast kun je steeds gebruiken voor de stemming.

Hartelijke groet,

Bestuur RT79

Stemformulier