Samen aan het stuur

Bijeenkomst Samen aan het stuur

Tijdens de eerste bijeenkomst op 1 juli jl. bent u geïnformeerd over het dienstverleningsconcept Samen aan het stuur. Aan de hand hiervan is gewerkt aan de organisatorische aspecten van deze nieuwe werkwijze. Het doel van deze bijeenkomst is u te informeren over de laatste stand van zaken en met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwe werkwijze Samen aan het stuur.