SDOA bijeenkomst cliëntenraad

Bijeenkomst Samen aan het stuur
De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen één uitvoeringsorganisatie
vormgeven voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale
Werkvoorziening. Daarnaast is het de bedoeling dat er meer samenhang en verbinding
komt binnen het brede sociale domein: WMO, Jeugdwet én de Participatiewet.

Doel van de bijeenkomst

Samen met medewerkers vanuit de betrokken organisaties (gemeenten, SDOA en WBO) is gewerkt aan voorstellen rondom het dienstverleningsconcept. De integrale toegang, de overdracht van taken rondom minimabeleid en schuldhulpverlening en de dienstverlening van de nieuwe uitvoeringsorganisatie staan hierbij centraal. Wij informeren je over de stand van zaken, waarin er ook ruimte is om vragen te stellen.

Heb je een vraag over het dienstverleningsconcept of een andere vraag over Samen aan het stuur? Stel hem hieronder