Twentse Klimaatpraat

Twentse Klimaatpraat Online

Tijdens Twentse Klimaatpraat Online gingen we met u in gesprek over klimaateffecten en wat er nodig is om onze regio klimaatbestendig te houden. We mochten tijdens de inspiratiesessie en klimaattafels maar liefst 200 deelnemers verwelkomen! Tijdens de resultaatpraat werden de opbrengst van de klimaattafels met u gedeeld.  Tijdens de online bijeenkomst koppelden we de opbrengst van de klimaattafels terug, bespraken we de raakvlakken en legden we de belangrijkste dilemma’s voor aan de tafelgasten. De uitkomsten van deze resultaatpraat bundelen we tot een advies die we voorleggen aan de bestuurders.

Resultaatpraat

Op 15 december om 9.00 uur vond de resultaatpraat plaats. Heeft u het gemist? Kijk het programma terug op deze pagina.

Klimaattafels

Bekijk hier de samenvattingen en verslagen van de klimaattafels.

Klimaattafel Bouw

Klimaattafel Groen & Infra

Klimaattafel Landbouw

Klimaattafel Natuur

Klimaattafel Zorg

Ontwerpuitdaging Ruimte voor water

Tijdens de resultaatpraat lanceerden we de ontwerpuitdaging Ruimte voor water. Het doel? Het vinden van inspirerende, ruimtelijke concepten die de wateropgave in de toekomst benutten bij het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving. Samen gaan we op zoek naar ontwerpprincipes die slimme antwoorden bieden op locatie-specifieke uitdagingen, maar die ook ingezet kunnen worden bij andere, soortelijke locaties in Nederland. Ontwerper, techneut of student? Klik hier voor meer informatie.

Inspiratiesessie

Op 7 oktober ging Twentse Klimaatpraat van start met een inspiratiesessie. Het programma van deze sessie kijkt u hier terug.